Nemějte strach – vyzval papež František před udělením požehnání Urbi et Orbi

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

V pátek 27. března udělil papež František mimořádné požehnání Urbi et Orbi. Podívejte se na atmosféru, která tento výjimečný okamžik doprovázela:

»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?« Drazí bratři sestry, z tohoto místa, které vypráví o skálopevné Petrově víře, chtěl bych dnes večer svěřit vás všechny Pánu na přímluvu Madony, Spásy jeho lidu, mořské hvězdy uprostřed bouře. Z této kolonády, která objímá Řím a svět, ať na vás sestoupí Boží požehnání jako útěchy plné objetí. Pán ať žehná světu, daruje zdraví tělu a útěchu srdci. Žádáš nás, abychom neměli strach. Naše víra je však slabá a jsme bázliví. Ty však, Pane, nenechej nás napospas bouři. Zopakuj znovu: »Vy se nebojte« (Mt 28,5). A my, spolu s Petrem, »hoďme na Něj všechnu svou starost, vždyť Tobě na nás záleží« (srov. 1 Petr 5,7). – řekl papež František v promluvě před eucharistickým požehnáním Urbi et orbi.

V litaniích pak prosil mimo jiné o osvobození od pýchy a domýšlivého přesvědčení, že si bez Boha poradíme. Prosil také o ochranu před epidemií i strachu ze svého bratra. 

 

(Zdroj: Vatican News)