Jaká bude Noc kostelů 2020 ve Vysokém Mýtě?

Foto: Eliška Blajdová

V letošním roce by se Noc kostelů měla konat v pátek 5. června a jejím mottem se stal verš ze 104. Žalmu: Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu, NOC se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací. (srov. Ž 104,19–23)

I když v současné situaci nevíme, jak to všechno dopadne, přípravy na Noc kostelů 2020 již začaly…

Zatím jsou pro vás ve Vysokém Mýtě naplánované tyto aktivity:

*společná hra „Pomozme Jeronýmovi s překladem Bible“

Letos si připomínáme 1.600 let od narození významného teologa a učitele církve sv. Jeronýma, který přeložil Bibli do latiny a letošní rok byl také vyhlášen tzv. „Rokem Božího slova“. Proto naši Noc kostelů „doprovodí“ Jeroným, kterému děti v rámci společné hry pomůžou s překladem Písma svatého.
Hra bude jako každý rok spojovat všechny kostely a modlitebny Vysokého Mýta. Průkazku s úkoly a mapkou si vyzvednete v jakémkoliv kostele či sboru. V každém objektu budete plnit úkoly, které vám pomohou k překladu textu Písma svatého. Za přeložení alespoň čtyř textů jsou pro vás připraveny odměny, které si budete moci vyzvednout v kostele sv. Vavřince do 22:30.

*Chrám sv. Vavřince

17:00-23:00 (Program na webu Noci kostelů)
celý večer:     výstava obrazů
17:00-17:40  společné zahájení Noci kostelů – scénka se sv. Jeronýmem
                        zahájení výstavy
17:45-20:00  zpřístupnění obou věží s novým i historickým zvonem, návštěva kůru
17:45-21:30  výtvarná dílna pro děti „Chvalte ho, všichni jeho andělé…“ (Ž 148,2)
18:30-19:15  mše sv. za naše město a okolí

*Kostel Nejsvětější Trojice

19:00-22:00 (Program na webu Noci kostelů)
celý večer:     kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, meditační hudba
19:30-20:30 možnost setkání s Ježíšem ve svátosti
                       Jeden prostý člověk řekl: „Já se dívám na Něho a On se dívá na mě.“

*Husův sbor

18:00-22:00
Celý večer:  Prohlídka Husova sboru, bramboráky a občerstvení v amfiteátru před sborem
21:00            koncert skupiny Vltava v amfiteátru

*Sbor Českobratrské církve evangelické

18:00-22:00
Celý večer:   prohlídka kostela a dalších sborových místností, přístup na kůr, prohlídka varhan, nabídka občerstvení – cukroví

*Sborový dům Církve bratrské

18:00-22:00
Celý večer:   malování a ruční práce pro děti, skákací hrad, občerstvení a grilování pro malé i velké, možnost prohlídky celé budovy

*Bratrská jednota Baptistů Vysoké Mýto – Lavina

18:00-22:00
Celý večer:   provedení celou budovou včetně nového sálu, komentovaná prohlídka historických kronik, posezení u kávy čaje a palačinek, rukodělné aktivity