Vzpomínka na Květnou neděli 2019

Foto: Eliška Blajdová

Jelikož letos nemůžeme slavit Květnou neděli společně, podívejte se alespoň na malou vzpomínku z loňského roku.

Obřady Květné neděle tradičně začínají před kostelem Nejsvětější Trojice v Jungmanových sadech. Lidem se rozdají „kočičky“, které jsou zde požehnány.

Po přečtení evangelia o vjezdu Páně do Jeruzaléma vyjde od kostela Nejsvětější Trojice průvod doprovázený „Pánem Ježíšem“, který jede oslíku. (Je to oslík Naďa, který nás doprovází také na Vranicích na Prázdninách s malým oslíkem.)

Při průvodu se zpívají antifony: „Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti Pánu; děti mávaly olivovými ratolestmi a všichni volali: Hosana na výsostech… Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!“ 

Vysoké Mýto bylo dříve obehnáno hradbami a do města se vjíždělo skrze městské brány, čímž se velmi podobá městu Jeruzalém. Tak i náš průvod směřuje ke kostelu sv. Vavřince a projíždí Litomyšlskou branou.

Poslední zastávka průvodu je před kostelem sv. Vavřince. Poté se všichni vydají do kostela, kde následuje mše sv., při které se zpívají pašije, tj. část evangelia, kde se hovoří o utrpení a smrti Ježíše Krista.

V loňském roce se průvod s „Pánem Ježíšem“ na oslíku konal i na Vraclavi.