Vzpomínka na Bílou sobotu 2019

Velikonoční vigilie začíná u ohně před kostelem sv. Vavřince, kde se zapaluje velikonoční svíce – paškál. Paškál je označen alfa a omega, která znamenají: „Kristus včera i dnes, začátek i konec, alfa i omega, Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám, jeho je království i moc i sláva po všechny věky věků. Amen.“ Dále je do paškálu zasazeno pět kadidlových zrn na způsob kříže.

Paškál je zapálen od nového ohně a se slovy „Světlo Kristovo“  je přenesen před kostel, kde si od něho zapalují své svíce i ostatní věřící, kteří poté jen za svitu svící přichází do ztemnělého kostela.

Dále pokračují obřady Velikonoční vigilie v kostele.