Obraz Petra Brandla Nanebevzetí Panny Marie se rozjasňuje

Foto: Pavel Mistr

Oltářní obraz chrámu sv. Vavřince Nanebevzetí Panny Marie prochází restaurováním. V současné době restaurátoři odstranili staré vrstvy laků a obraz tak získal původní zářivé barvy. Uprostřed obrazu je ještě ponechaný malý vzorek, jak obraz vypadal před restaurováním. Restaurátoři odhalili některé zajímavosti, např. přemalby, které realizoval sám umělec. Podívat se můžete na fotografie, které zachycují obraz před tím, než budou provedeny domalby. Předpokládané dokončení restaurování je do konce letošního roku.