Program letošní Noci kostelů byl aktualizován

Nový termín Noci kostelů je pátek 12. června 2020 a s ohledem na současnou situaci byl aktualizován program, který pro vás v letošním roce připravuje církev římskokatolická, husitská a evangelická. 

*společná hra „Pomozme Jeronýmovi s překladem Bible“

Letos si připomínáme 1.600 let od narození významného teologa a učitele církve sv. Jeronýma, který přeložil Bibli do latiny a letošní rok byl také vyhlášen tzv. „Rokem Božího slova“. Proto naši Noc kostelů „doprovodí“ Jeroným, kterému děti v rámci společné hry pomůžou s překladem Písma svatého.

Hra bude jako každý rok spojovat kostely a modlitebny Vysokého Mýta.  Průkazku s úkoly a mapkou si vyzvednete v jakémkoliv otevřeném kostele či sboru. V každém objektu budete plnit úkoly, které vám pomohou k překladu textu Písma svatého. Za přeložení alespoň čtyř textů jsou pro vás připraveny odměny, které si budete moci vyzvednout v kostele sv. Vavřince do 22:30.

 

*Chrám sv. Vavřince 17:00-23:00

celý večer:          výstava obrazů, zvláště s patrony našeho města a kostela

17:00-17:40       společné zahájení Noci kostelů, scénka se sv. Jeronýmem

                             zahájení výstavy

17:40-20:00      zpřístupnění zvonu sv. Jiří a nově zrestaurovaného zvonu sv. Vavřince a kůru

17:40-21:30       výtvarná dílna pro děti „Chvalte ho, všichni jeho andělé…“ (Ž 148,2)

17:45-18:00       komentovaná prohlídka za patrony našeho města a kostela

18:30-19:15        mše sv. za naše město a okolí

20:40-20:55      komentovaná prohlídka za patrony našeho města a kostela      

 

*Kostel Nejsvětější Trojice 19:00-22:00

celý večer:          kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, meditační hudba

19:30-20:30      možnost setkání s Ježíšem ve svátosti

                             Jeden prostý člověk řekl: „Já se dívám na Něho a On se dívá na mě.“

 

*Husův sbor 18:00-22:00

Celý večer:         prohlídka sboru, bramboráky

 

*Sbor Českobratrské církve evangelické 18:00-22:00

Celý večer:         prohlídka kostela 

 

Sborový dům Církve bratrské a Bratrská jednota Baptistů Vysoké Mýto – Lavina se v letošním roce k Noci kostelů nepřipojí.