Hlavním tématem pastorační rady byla příprava 100. narozenin P. Jiřího Mannla

Setkání pastorační rady proběhlo v úterý 12. května 2020.

Na začátku jednání byly připomenuty události, které se v naší farnosti odehrály za poslední dva měsíce. V období pandemie a karantény naše farnost pravidelně živě vysílala každý den ve 20.00 modlitbu desátku s programem zaměřeným pro rodiny a děti. V pondělí drží naše církev „modlitební stráž“ za ochranu města a okolí a vysílá v 17.00 modlitbu od morového sloupu a ve 20.00 modlitbu růžence. Do úterního programu s názvem „Farníci pro farníky“ byli vyzváni, aby se zapojili, naši farníci. Kvůli pandemii se přesouvá koncert scholy Rytmic na podzim a nebude na něj poskytnuta dotace z Pardubického kraje. Koncert Festivalu Pardubické hudební jaro je přesunut na pátek 25.9.2020. V březnu byly také spuštěny nové webové stránky farnosti a založen facebook farnosti. 24 hodin pro Pána proběhlo formou modlitebního řetězce v domovech a z kaple byl vysílán přímý přenos adorace. Také Velikonoce proběhly v karanténě a farníci mohli sledovat obřady v živém přenosu na facebooku.

 

NOVÉ BODY K JEDNÁNÍ:                                          

1) Nastavení pravidel účasti na mši sv.

Od 11.5. se může mše sv. zúčastnit max. 100 osob. V neděli 17.5. zajistí, aby počet účastníků mše sv. toto číslo nepřesáhl, Petr Smolák, který bude mít službu u vchodu. V kostele budou hlídat 2 metrové rozestupy Radka Blajdová a Marie Motyčková. V neděli 24.5. zajistí službu u vchodu Edita Lipavská a Jarmila Jiskrová.

               

2) Oslava 100. narozenin P. Jiřího Mannla + biřmování s biskupem Janem Vokálem

Mše sv. se bude konat v úterý 26.5. v 16.00. V době konání pastorační rady se jednalo o kapacitu 100 osob, ale od 25.5. se bude moci mše sv. zúčastnit již 300 lidí. Vstup do kostela bude organizovat Marie Severová a usazování účastníků mše sv. Marie Motyčková. Hudbu zajistí varhaník Tesař a Ilona a Tomáš Vávrovi. Mše sv. bude přenášena živě na facebook, fotografie zajistí Eliška Blajdová.

Část občerstvení bude balená, ostatní budou volné kousky, které budou rozdávat pověřené osoby v roušce na papírové tácky. Je potřeba zajistit od Orlů čepování piva a dále zapůjčení stanu před kostel. Edita Lipavská prověří půjčení stanu a dále Pavel Mistr prověří půjčení stanu od hasičů ze Stradouně. Od 25.5. by neměly být roušky již povinné. Bude pozván také starosta a dále budou osloveni farníci z Holic.

S farností oslaví P. Mannl narozeniny při mši sv. v neděli 24.5., po které bude následovat před kostelem drobné občerstvení (balené koláčky). V sobotu 23.5. v 9.00 hod přijdou ženy z pastorační rady balit koláčky, další skupina bude balit v pondělí 25.5.

 

3) Noc kostelů

Byla přesunuta na pátek 12.6.2020, letos se jí zúčastní církev římskokatolická, husitská a evangelická. Program byl zveřejněn. Je potřeba zajistit převoz obrazu sv. Vavřince z Jablonného v Podještědí. Prosíme mladší generaci, aby se aktivně zapojila do hlídání objektů.

 

4) Varhaník a kostelník

Vzhledem k tomu, že se varhaník Ladislav Kulla přestěhoval, je potřeba hledat náhradu. Dále je potřeba hledat dobrovolníka, který by chtěl vypomoci s kostelničením.

 

5) Vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého proběhne v kostele sv. Vavřince

 

6) Boží Tělo 2020

Ve Vysokém Mýtě se bude slavit ve čtvrtek 11.6.,  mše sv. začne v 17:00. Po mši sv. půjde průvod z kostela sv. Vavřince do kostela Nejsvětější Trojice.  Oltáře budou u sochy sv. Vavřince (zajistí Jarmila Jiskrová), před kostelem Nejsvětější Trojice u sochy sv. Jana Nepomuckého a dále v kostele Nejsvětější Trojice, kde bude závěrečné požehnání. Na křižovatce „u Žižků“ proběhne požehnání městu do všech světových stran. Prosíme rodiny, aby si vzali na starosti stavění oltářů. Byl také osloven p. Drobný ohledně dechového doprovodu průvodu.

Úklid kostela Nejsvětější Trojice proběhne v pondělí 8.6.

 

7) První sv. přijímání

Dětská mše sv. bude v neděli 14.6.2020, rodiče dětí, které by mohly přistoupit k prvnímu sv. přijímání, byli osloveni.

 

8) Ukončení školního roku proběhne formou party na farní zahradě.

 

9) Do kostela sv. Vavřince byl zaveden optický kabel a dále se bude pokračovat se stavbou WC v zákristii.

 

10) Farní evangelizační buňky

V sobotu 6.6. proběhne od 13 hod na 3 hodiny na faře setkání s Komunitou Blahoslavenství, která představí farní evangelizační buňky formou přednášky a praktické ukázky.