Jak slaví P. Jiří Mannl své 100. narozeniny? Podívejte se…

21. května 2020 dosáhl P. Jiří Mannl požehnaného věku 100 let. První část oslav proběhla již minulý týden ve čtvrtek 14. května v rámci vikariátního setkání, kdy páterovi přijeli popřát kněží z ústeckoorlického vikariátu.

V úterý 19. května se P. Jiří Mannl vydal na cestu do severovýchodních Čech. Zde se v diecézním centru pro mládež Křižovatka v Příchovicích setkal s kněžími z Hnutí Focolare a dále navštívil svoji bývalou farnost v Rokytnici nad Jizerou. Zde slavil májovou pobožnost a poté mu přišli bývalí farnicí, z nichž mnohé před skoro padesáti lety pokřtil, popřát a zazpívat. V Jílemnici se krátce pozdravil s vikářem Františkem Mrázem, který kdysi kaplanoval v Jablonci nad Jizerou. Náročný den zakončil návštěvou u rodiny P. Pavla Mistra ve Dvoře Králové, Žírecké Podstráni.

Ve středu 20. května navštívil P. Mannla jeho synovec Václav se svojí rodinou z Lanškrouna.

Další oslavy proběhly v den jeho narozenin, tj. ve čtvrtek 21. května, který se nesl ve znamení návštěv. P. Mannla navštívil pan Nosek s manželkou, kteří znají P. Mannla z Rokytnice a nyní za ním přijeli až z Moravy z Bedřichova. Následovala návštěva z Ostřetítna a odpoledne patřilo návštěvě holické farnosti v čele s jejím duchovním správce P. Radkem Martínkem. 

V pátek 22. května přijel P. Mannlovi poblahopřát starosta Holic Ondřej Výborný spolu s místostarostou Petrem Kačerem.

S farností bude P. Mannl slavit své narozeniny po sobotní mši sv. a dále v neděli 24. května při mši sv.

A hlavním bodem oslav bude návštěva kněží z Hnutí Focolare a biskupa Jana Vokála a pomocného biskupa Josefa Kajneka v úterý 26. května, kdy v naší farnosti proběhne také biřmování.