Pán Ježíš vstoupil do nebe, ať tam spolu s Ním vystoupí i naše srdce!