P. Mannl se stovky dožil a oslav si užil…

Foto: Eliška Blajdová

Oslavy 100. narozenin P. Jiřího Mannla vyvrcholily v úterý 26. května setkáním se spolubratry z Hnutí Focolare a následnou pontifikální mší sv., které předsedal královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Při mši sv. proběhlo zároveň biřmování tří kandidátek připravovaných v naší farnosti. Po slavnostní mši sv., kterou obohatil holický Svatomartinský sbor a Ilona a Tomáš Vávrovi hrou na varhany a vytrubováním, pokračovaly oslavy před kostelem sv. Vavřince…