Zapojte se do Noci kostelů 2020…

Foto: Eliška Blajdová

Prosíme především mladší generaci o pomoc se zajištěním služeb na Noci kostelů, která se bude konat v pátek 12. června 2020

Zapisujte se prosím do tabulky.

*společná hra „Pomozme Jeronýmovi s překladem Bible“

Letos si připomínáme 1.600 let od úmrtí významného teologa a učitele církve sv. Jeronýma, který přeložil Bibli do latiny a letošní rok byl také vyhlášen tzv. „Rokem Božího slova“. Proto naši Noc kostelů „doprovodí“ Jeroným, kterému děti v rámci společné hry pomůžou s překladem Písma svatého.

Hra bude spojovat kostel sv. Vavřince, kostel Nejsvětější Trojice, Husův sbor a Sbor ČCE ve Vysokém Mýtě. 

Průkazku s úkoly a mapkou si vyzvednete v jakémkoliv kostele či sboru. V každém objektu budete plnit úkoly, které vám pomohou k získání slovníku, pomocí kterého pomůžete sv. Jeronýmovi přeložit chybějící verš z Písma sv. Za vyluštěný překlad jsou pro vás připraveny odměny, které si budete moct vyzvednout v kostele sv. Vavřince do 22:30.

 

*Chrám sv. Vavřince 17:00-23:00

celý večer:          výstava obrazů, zvláště s patrony našeho města a kostela

17:00-17:40       společné zahájení Noci kostelů, scénka se sv. Jeronýmem

                             zahájení výstavy

17:40-20:00      zpřístupnění zvonu sv. Jiří a nově zrestaurovaného zvonu sv. Vavřince a kůru

17:40-21:30       výtvarná dílna pro děti „Chvalte ho, všichni jeho andělé…“ (Ž 148,2)

17:45-18:00       komentovaná prohlídka za patrony našeho města a kostela

18:30-19:15        mše sv. za naše město a okolí

20:40-20:55      komentovaná prohlídka za patrony našeho města a kostela      

 

*Kostel Nejsvětější Trojice 19:00-22:00

celý večer:          kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, meditační hudba

19:30-20:30      možnost setkání s Ježíšem ve svátosti

                             Jeden prostý člověk řekl: „Já se dívám na Něho a On se dívá na mě.“

 

*Husův sbor 18:00-22:00

Celý večer:         prohlídka sboru, bramboráky

20:00                 varhanní improvizace

 

*Sbor Českobratrské církve evangelické 18:00-22:00

Celý večer:         prohlídka kostela