„Průvodcem“ letošní Noci kostelů bude sv. Jeroným…

Během letošní Noci kostelů budete mít možnost „se seznámit“ se sv. Jeronýmem. Kdo je tento muž, jehož sochu můžete najít i v našem kostele sv. Vavřince?

Sv. Jeroným je jedním ze čtyř velkých západních církevních Otců

Svatý Jeroným se narodil cca v roce 347 ve Stridonu na území dnešního Chorvatska. Byl to významný křesťanský spisovatel, teolog a jeden z církevních Otců a učitelů církve. Jeroným je znám především jako autor Vulgaty, tj. překladu Bible do mluvené latiny. Vulgata byla víceméně korekturou starších latinských překladů a dodnes je nejvýznamnějším biblickým překladem. Katolická církev jej řadí vedle sv. Ambrože, Augustina (jehož sochu najdete též v našem kostele „po boku“ sv. Jeronýma) a Řehoře Velikého mezi čtyři velké západní církevní Otce.

Jeroným strávil zbytek svého života v Betlémě, kde 30. září 420 zemřel. Letos si tedy připomínáme 1.600 let od jeho úmrtí.

Společná hra „Pomozme Jeronýmovi s překladem Bible“

Proto letošní Noc kostelů uvede krátká scénka ze života sv. Jeronýma, kterého „navštívíme“ v roce 420 (tj. krátce před jeho smrtí) v Betlémě, kde pracoval na překladu Bible. Během překladu však Jeroným narazí na zvláště těžký text, se kterým si nebude vědět rady… Požádáme tedy děti, aby mu v rámci letošní společné hry pomohly tuto část textu přeložit…

Hra bude spojovat kostel sv. Vavřince, kostel Nejsvětější Trojice, Husův sbor a Sbor ČCE ve Vysokém Mýtě. Průkazku s úkoly a mapkou si budete moci vyzvednout v jakémkoliv kostele či sboru. V každém objektu budete plnit úkoly, které vám pomohou k získání slovníku, pomocí kterého pomůžete sv. Jeronýmovi přeložit chybějící verš z Písma sv. Za vyluštěný překlad jsou pro vás připraveny odměny, které si budete moct vyzvednout v kostele sv. Vavřince do 22:30.