Jaká byla letošní Noc kostelů? Podívejte se…

V pátek 12. června se kostely Vysokého Mýta opět otevřely návštěvníkům Noci kostelů. Zahájila ji scénka ze života sv. Jeronýma, neboť si v letošním roce připomínáme 1600 let od jeho úmrtí. Scénka také uvedla hru letošní Noci kostelů „Pomozme Jeronýmovi s překladem Bible“. Úkolem dětí bylo v jednotlivých kostelech najít atributy sv. Jeronýma, pomocí kterých získaly chybějící překlad textu proroka Izaiáše … V kostele sv. Vavřince měly za úkol vyluštit z hebrejštiny slovo „dalekohled“ po jehož nalezení našly lebku a pod ní překlad textu… Děti se mohly také zapojit do výtvarné dílny, kde si mohly nabarvit svíčku anděla, sluníčka či srdíčka nebo vyrobit papírového anděla…

V kostele sv. Vavřince mohli návštěvníci shlédnout výstavu „Patroni našeho města a kostela“, tj. sv. Jiří a sv. Vavřince. Poprvé si tak mohli zblízka prohlédnout obraz sv. Jiří, který se jinak nachází nad zádveřím v levé boční lodi, či obraz „Umučení sv. Vavřince“, který je zapůjčen z baziliky sv. Vavřince z Jablonného v Podještědí. Zajímavé jsou i exponáty z depozitáře, např. nerealizovaný návrh oltáře sv. Jiří v boční lodi od arch. Františka Schmoranze či ostatkový kříž s ostatky sv. Kříže, pláště Panny Marie a sv. Vavřince ve spodní části z poloviny 18. století. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě nám pro tuto výstavu zapůjčilo fragmenty zvonu sv. Vavřince většího z roku 1752 a fragment zvonu sv. Jiří z roku 1530.  Výstavu připravily a komentovanou prohlídkou obohatily archivářky Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. a Mgr. Věra Slavíková.

Celý večer v kostele sv. Vavřince na varhany doprovodil Pavel Diblík, doprovázený svým slepeckým psem Kodym…

Kostel Nejsvětější Trojice patřil tradičně ztišení, návštěvníci se zde mohli setkat s Ježíšem ve svátosti.

Kostel sv. Vavřince navštívilo za celý večer cca 400 návštěvníků, kostel Nejsvětější Trojice cca 200. Děkujeme všem, kteří se zapojili a pomáhali s letošní Nocí kostelů, městu Vysoké Mýto děkujeme za dotaci, s jejíž pomocí jsme znovu mohli Noc kostelů realizovat.