Apoštol Pavel a jeho cesty očima dětí…

Jedním z úkolů celotáborové hry Po stopách apoštola Pavla bylo natočit krátké video, ve kterém měly děti představit apoštola Pavla a jeho cesty. Podívejte se, jak se jim to povedlo…

1. Kolosané

2. Galaťané

3. Korinťané

4. Římané