Restaurování obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla se blíží k závěru

Od loňského roku probíhá restaurování obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla (1728).

Nyní restaurování obrazu vstupuje do poslední fáze, dokončen bude v průběhu října. Plánované vystavení obrazu v Národní galerii v Praze vzápětí po restaurování se nakonec neuskuteční, takže se obraz do konce roku vrátí zpět do Vysokého Mýta. Kvůli záměru restaurovat nástěnné malby v prostoru presbytáře nad obrazem je zvažováno jeho provizorní umístění.

Nyní je obraz již vytmelen a napnut na truhlářsky vyspravený rám. Retušování obrazu probíhá v horizontální poloze v celé ploše obrazu. Typ retuše je volen podle originálního okolí za účelem scelení se s ním. Obraz ještě čeká závěrečné lakování. Po vyčištění obrazu vynikly autorské pentimenti (tj. změny záměru umělce během práce na obraze) po celé ploše obrazu. Zřetelné jsou hlavy postav, ruce nebo drapérie původního rozvržení, tj. část kompozice byla umělcem posunuta během malování obrazu směrem dolů.