Kurz Up2Me bude pokračovat od září

Kurz Up2Me, který je určený pro mládež ve věku 12-14 let, začal v naší farnosti Vysoké Mýto v únoru letošního roku. Kurzu se účastní cca 13 dětí převážně z našich farností a vedou ho manželé Anežka a Pavel Pavlišovi z Chocně. Vzhledem k situaci, která setkávání v rámci kurzu na jaře přerušila, bude nyní kurz dále pokračovat v těchto nedělních termínech:

20.9. (16.00-19.00)

4.10. (16.00-18.00)

11.10. (16.00-18.00)

25.10. (16.00-18.00)

8.11. (16.00-18.00)

22.11. (16.00-19.00)

Prvního podzimního setkání, tj. 20.9., se zúčastní jako host pan Jan Kršňák, který se věnuje digitálním technologiím, tj. bezpečnému chování v digitálním světě. V tento den 20.9. od 13.00 se také uskuteční v Chocni na faře beseda s panem Kršňákem, která bude určená pro rodiče. Více informací o přednášejícím a na toto téma najdete zde.