Opět povinné roušky v prostorách kostelů

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů došlo od 10. září opětovně k povinnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, a to na území celé ČR.

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování až na některé výjimky specifikované v tomto opatření.

Z tohoto nařízení vyplývá, že od 10.9.2020  jsou povinné roušky v prostorách kostelů pro účastníky bohoslužeb. Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání.

Vnitřní nařízení pro Královéhradeckou diecézi:

  • povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách s výjimkou vyjmenovaných osob viz mimořádné opatření  (např. snoubenci v průběhu obřadu, přednášející…)
  • používat dezinfekci rukou
  • v průběhu mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje
  • nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů

Doporučujeme sledovat vývoj situace pandemie koronaviru a aktualizovaná opatření ze strany ministerstva zdravotnictví na webu https://koronavirus.mzcr.cz

(Zdroj: cirkev.cz, bihk.cz)