Na výstavě Víra v umění – umění ve víře najdete spoustu exponátů z Vysokého Mýta

Regionální muzeum v Chrudimi představuje novou výstavu Víra v umění – umění ve víře, kterou můžete navštívit až do 31.1.2021.

Výstava je věnována středověkému výtvarnému umění regionu Chrudimska a jeho okolí. V období 14. století patřila Chrudim k nejvýznamnějším královským městům, v 15. století po husitských válkách se stala také důležitým centrem utrakvistické víry ve východních Čechách. Vzácné oltářní obrazy z kostelů i muzejních sbírek, středověké sochy a uměleckořemeslné práce budou představeny nejen v kontextu náboženského vyznání, ale i jako artefakty dokládající vysokou úroveň výtvarné kultury regionu.

Vysoké Mýto je zde zastoupeno mnoha exponáty. Najdete zde např. v rámci expozice madon Mistra olomouckých madon, který se vyškolil v polské Vratislavi u Jacoba Beinharta a poté se usadil v Olomouci, také Madonu z Vysokého Mýta (tzv. Preclíkovou madonu) zhotovenou kolem roku 1500-1510 z lipového dřeva. Vysokomýtská socha vykazuje silný vliv vratislavského sochařství 1. poloviny 16. století. Produkce Mistra olomouckých madon se poněkud vymyká, přesto lze najít některé shodné znaky v utváření drapérie. Pokud by se jednalo o práci olomoucké dílny, pak vy vysokomýtská madona představovala nejzápadnější importovanou řezbu z tohoto pracoviště.

Všechny řezby z dílny Mistra olomouckých madon spojuje několik shodných formálních znaků, např. zdůrazněné krční svaly, pramen vlasů vyplňující místo mezi ramenem a krkem světic či koleno volné nohy výrazně se rýsující pod draperií šatu nebo pláště. 

Naše farnost zapůjčila pro tuto výstavu také Monstranci z Vysokého Mýta s figurkami apoštolů sv. Petra a Pavla z 15. století. Monstrance jez mosazi, litá, cizelovaná, zlacená, figurky apoštolů jsou novodobé. Další exponáty zapůjčilo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Najdete mezi nimi např. Kasuli z Vysokého Mýta s reliéfní výšivkou Ukřižování, dále svícen, kalich, kadidelnici, fragmenty zvonu sv. Jiří a pečetidlo, vše z přelomu 14. a 15. století.