V Chrudimi můžete shlédnout výstavu o architektu Františkovi Schmoranzovi

Výstavu Architekt a památkář František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan můžete až do 31.1.2021 shlédnout v Regionálním muzeu v Chrudimi. 

František Schmoranz st. (1814-1902) byl významným architektem a památkářem, který se svými pracemi zapsal do dějin české architektury. Ve třiceti letech se stal chrudimským městským architektem a později dokonce konzervátorem Chrudimského kraje. Rekonstrukce starších staveb realizoval v duchu dobového purismu usilujícího o obnovení tzv. čistého slohu a k novostavbám přistupoval skrze romantický historismus. Jeho historizující úpravy sice často neodrážely původní podobu staveb, leckdy ovšem objekty zachránily před úplnou zkázou.

František Schmoranz st. se kromě jiného podílel také na projektu obnovy chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě o jehož opravě bylo rozhodnuto v roce 1876, kdy purkmistr města Jan Bedřich Tůma pozval „do Vysokého Mýta p. architekta Františka Schmoranze ze Slatiňan u Chrudimi, stavitele krásného gotického kostela sv. Jakuba v Poličce, aby kostel prohlédl, potřebné opravy a přestavby určil, plány a rozpočet učinil.“

Opravy začaly v roce 1876 presbytářem, kde došlo k úpravám střechy, sanktusníkové věžičky, opěrných pilířů i přilehlé sakristie. Dále se pokračovalo na severní straně trojlodí, kde došlo ke stržení některých kleneb kvůli havarijnímu stavu a jejich nahrazení „klenutím v jednoduché gotice, aby se s druhým v lodích srovnávalo“.  Na tyto práce navázala úpravu exteriéru jižní lodi a přestavba celé západní části kostela. Za Schmoranzova vedení byly rovněž položeny základy pro severní věž, ale v roce 1892 byl architekt nucen ze stavby ze zdravotních důvodů odstoupit a předal ji o generaci mladšímu Josefovi Mockerovi.

Na výstavě můžete shlédnout kromě jiného také monstranci manželů Jirečkových z roku 1900, zhotovenou patrně podle návrhu Františka Schmoranze st. zapůjčenou naší farností.

K výstavě byly vydány dvě publikace, více info najdete zde.