Od pondělí 12. října mše sv. jen pro 10 lidí. Přihlaste se zde…

Foto: Eliška Blajdová

S účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 platí krizové opatření, ve kterém je mimo jiné stanoveno:

– Zákaz hromadných akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a nad 20 osob ve vnějších prostorech s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, za dodržení odstupu osob alespoň 2 metry.

– Zákaz dle výše uvedených omezení se vztahuje i na bohoslužby.

– Výjimkou jsou od 19. 10. 2020 pohřby a účast na svatbě s tím, že účast na akci není vyšší než 30 osob.

Svoji účast na bohoslužbě si prosím vyberte zde a pošlete nám mail na rkfvmyto@tiscali.cz s informací, kdy se chcete zúčastnit, abychom vás mohli do tabulky zapsat. Ev. zavolat či napsat SMS na telefon 775 391 600. Děkujeme za spolupráci.

Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.