Pamatujme na duše zemřelých i v době koronaviru

Foto: Eliška Blajdová

ŽIVÉ PŘENOSY MŠÍ SV.:

Neděle 25.10.2020 Slavnost posvěcení kostela – 9.00 živý přenos mše sv. z chrámu sv. Vavřince

Neděle 1.11.2020 Slavnost Všech svatých – 9.00 živý přenos mše sv. z chrámu sv. Vavřince

Pondělí 2.11. Vzpomínka na všechny zemřelé – 17.00 živý přenos mše sv. z chrámu sv. Vavřince. Tato mše sv. bude obětována za všechny naše zemřelé, jejichž jména můžete také zapsat během těchto dnů na připravený arch v kostele. 

SVÁTOST SMÍŘENÍ A MOŽNOST PŘIJMOUT SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Vysoké Mýto, chrám sv. Vavřince:

 • Neděle 25.10.: 11.30-12.30 P. Pavel Mistr (Boží hrob), podávání sv. přijímání proběhne v bočním vchodě u kříže (akolyta)
 • Pondělí 26.10.: 8.00-9.00 P. Pavel Mistr (Boží hrob)
 • Úterý 27.10.: 17:00-18:00 P. Pavel Mistr (Boží hrob)
 • Středa 28.10.: 8.00-9.00 P. Pavel Mistr (Boží hrob)
 • Čtvrtek 29.10.: 16.00-18.00 P. Zdeněk Mach (Boží hrob), 16.00-18.00 P. Pavel Mistr (zákristie) Pokud chcete tento den přistoupit ke svátosti smíření, ohlaste se prosím Radce Blajdové (tel. 775 391 600), aby vás zapsala do neveřejného rezervačního systému, aby nedošlo ke shlukování. Přihlášení na určitou hodinu budou mít přednost. V předsíňce kostela budou moci být přítomni pouze 2 osoby, ostatní čekají venku.
 • Pátek 30.10.: 17:00-18:00 P. Pavel Mistr (Boží hrob)
 • Sobota 31.10.: 17:00-18:00 P. Pavel Mistr (Boží hrob)
 • Neděle 1.11.: 11.30-12.30 podávání sv. přijímání proběhne v bočním vchodě u kříže (akolyta)
 • Pondělí 2.11.: 15:30-16:30 podávání sv. přijímání proběhne v bočním vchodě u kříže (akolyta)
 • Pátek 6.11.: 19.00-20.30 P. Pavel Mistr v rámci NIKODÉMOVI NOCI (vstup bočním vchodem od kříže), kostel otevřen k nahlédnutí, kdo bude chtít využít chvíli k individuální modlitbě v kostele, bude vpuštěn bočním vchodem od mříže dle aktuálního opatření.  V kostele před hlavním oltářem budete moci ROZSVÍTIT SVÍCI ZA NAŠE ZEMŘELÉ

Zámrsk, kostel sv. Martina:

 • Sobota 24.10.: 16.00-17.00 P. Pavel Mistr
 • Sobota 31.10.: 16.00-16.30 P. Pavel Mistr

Vraclav, kostel Nanebevzetí Panny Marie:

 • Neděle 25.10.: 10.30-11.30 individuální možnost přijmout sv. přijímání (akolyta Stanko Herman)
 • Neděle 1.11.: 10.30-11.30 P. Pavel Mistr, individuální možnost přijmout sv. přijímání (akolyta Stanko Herman)
 • Pondělí 2.11.: 15:30-16:30 P. Pavel Mistr

Knířov, kostel Zvěstování Panně Marii:

 • Neděle 25.10.: 13.30-14.30 P. Pavel Mistr
 • Neděle 1.11.: 13.30-14.30 P. Pavel Mistr

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

V neděli 1. listopadu a v pondělí 2. listopadu je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě 3 obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.  

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou věřící získat při návštěvě hřbitova již od 25.října do 1.listopadu, pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu. Toto dovolení se uděluje České republice na následujících 7 let, tedy do roku 2026. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života. 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:
(1) daný den přijmout eucharistii
(2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
(3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce
(4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.