Seznam knih farní knihovny byl aktualizován

Seznamte se s aktualizovaným seznamem knih farní knihovny, která k dnešnímu dní obsahuje 2.796 titulů. Vypůjčit si můžete také novinky z roku 2019 (celkem 35 titulů), především náboženskou literaturu, na kterou se naše knihovna orientuje. Novinky, které vyšly v letošním roce, jsou již na cestě do naší farnosti, ale budete si na ně muset ještě chvíli počkat, než je zpracujeme.

Pokud máte zájem si nějakou knihu vypůjčit, navštivte naši farní knihovnu (v budově římskokatolické fary na Försterova 161). Lepší je ale ohlásit se předem na tel. 775 391 600 nebo na farním mailu.

SEZNAM KNIH 16.11.2020