Adventní výzva – Prožijte advent s Marií v biblickém triu

Foto z loňského Živého ekumenického Betlému: Eliška Blajdová

Nabízíme vám „adventní výzvu“, ve které vás zveme k vytvoření tzv. biblických trií a prožití adventu s Marií.

Jak na to?

  • Sežeň si dva lidi, se kterými by ses mohl celkem 5x sejít a kteří by byli s tebou ochotni sdílet evangelium. (Není podmínkou, aby to byli praktikující katolíci, ale můžou to být např. i hledající, kteří se zajímají o Bibli. Trio můžou vytvořit i mládežníci nebo starší děti, horní věková hranice je neomezená… Trio můžete vytvořit také v rámci rodiny.)
  • Domluv si s nimi čas a místo setkání všech schůzek (lze se setkat i v online prostoru, např. na Skypu, Zoomu atd.).
  • Vytiskni si přiloženou tabulku, která obsahuje všechny potřebné informace.
  • Na každé setkání se připrav přečtením si daného úryvku (na témata: Zvěstování, Navštívení, Mariina chvála a Narození v Betlémě) a připravením si odpovědí na dané otázky.
  • Během setkání, které má trvat 60 minut, se řiď nabídnutou metodikou.
  • Bonusem tohoto adventního programu jsou 3 dárky spojené s darováním času a setkání nad sdílením toho, jaké dárky jsem vymyslel. (Více v přiložené tabulce.)

 

Více o biblických triích se dozvíte na tomto cca 30 minutovém videu: