Rozhovor s restaurátory obrazu „Nanebevzetí Panny Marie“ od Petra Brandla

Foto: P. Pavel Mistr

Přinášíme vám rozhovor s restaurátory obrazu „Nanebevzetí Panny Marie“ od Petra Brandla – s MgA. Jakubem Hamsíkem, MgA. Jáchymem Krejčou a akademickou malířkou Evou Skarolkovou, která pro náš kostel restaurovala umělecká díla již po třetí.