Fotogalerie z návratu Nanebevzetí Panny Marie na vysokomýtský oltář

Foto: P. Pavel Mistr ©

Restaurovaný obraz se vrátil po roce do kostela sv. Vavřince

Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 se vrátil po ročním restaurování obraz „Nanebevzetí Panny Marie“ od Petra Brandla zpět do kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Následující den byl obraz šesti lidmi vytažen zpět na oltář, kam dosedl v pravé poledne za vyzvánění zvonů.

Obraz opustil náš kostel 4. listopadu 2019, tj. po 81 letech. Restaurování provedl tým restaurátorů: MgA. Jakub Hamsík, MgA. Jáchym Krejča, akademická malířka Eva Skarolková, kterým děkujeme za jejich kvalitní restaurátorskou práci a rok života, který našemu obrazu věnovali. Obraz byl restaurován díky dotaci z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a za přispění města Vysokého Mýta a dárců. Mnohokrát děkujeme.

Vznik obrazu v Sedlci u Kutné Hory

Petr Brandl tento obraz maloval v roce 1728 pro klášter cisterciáků v Sedlci u Kutné Hory. Při výstavbě kostela Nanebevzetí Panny Marie, který vznikl podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, byl do kostela pořízen oltář z dílný Matěje Václava Jäckla s obrazem Petra Brandla. Umělec namaloval tento obraz v těžké životní situaci pronásledovaný množstvím svých věřitelů. Podle starších zpráv, které cituje i pamětní kniha vysokomýtské farnosti dostal za tento obraz 1600 zl. a 24 věder vína (což odpovídalo asi 600 zl navíc). V posledních letech tato částka byla zpochybněna a zdá se, že celková cena byla mnohem vyšší až 4.000 zl.

Obraz představuje v dolní polovině překvapené apoštoly u prázdného hrobu a v horní polovině pak Pannu Marii nesenou anděly do nebes. Na tento výjev navazuje i oltářní architektura, dokončovaná v roce 1734, kdy Pannu Marii v nebesích vítá jak Jan Křtitel, tak Nejsvětější Trojice. Jedná se o jedno z nejlepších Brandlových děl, které autor sám signoval a zdá se, že do tváře apoštola Jana Evangelisty vtiskl své vlastní rysy.

Cesta obrazu do Vysokého Mýta

Po zrušení kláštera byl obraz v roce 1787 zakoupen do Vysokého Mýta za 1.000 zl. a to včetně 20 velkých obrazů apoštolů a dalších drobných předmětů včetně cisterciáckého misálu. Rozebrání a převoz oltáře provedl sochař Alexandr Čiliák ze Žamberka, pravděpodobně však při instalaci musel poněkud zmenšit.

Při opravách kostela na konci 19. století byly pokusy oltář natrvalo odstranit. Proto byl rozebrán a provizorně uložen na několika místech, např. ve vojenských konírnách na Litomyšlském předměstí a na půdě dívčí školy. Místní děkan Antonín Svatoš a kaplan P. Jemelka se velmi intenzivně usilovali o návrat oltáře do Sedlce a prosazovali vytvoření nejprve mnohem menšího oltáře zasvěceného sv. Vavřinci (dnes v boční lodi kostela). Posléze usilovali o to ponechat pouze svatostánek a mensu, jak ukazuje fotografie z roku 1905. Takto pojatý oltář neměl zakrývat barevná okna presbytáře.

Max Dvořák z Vídeňské centrální komise pro památkovou péči však toto řešení zamítl a přiměl městskou radu, která byla patronem kostela, k opětnému postavení původně sedleckého oltáře i s Brandlovým obrazem. První mše sv. u nově postaveného oltáře byla sloužena 15. října 1911. Od té doby oltářní obraz opustil Vysoké Mýto pouze jednou v roce 1938, kdy byl zapůjčen na výstavu Pražské baroko.

(Text z banneru na Noc kostelů v roce 2017: Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. a Mgr. Věra Slavíková, Ph.D.)