Radujme se, advent přichází…

Tuto neděli 29. listopadu budeme slavit první neděli adventní a začátek nového liturgického roku. Jaký je pravý význam adventu a jak ho co nejlépe prožít a připravit se na slavení narození Spasitele?

Foto: Eliška Blajdová

Co je advent?

Advent, slovo pochází z latinského adventus – tj. příchod, je období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, čas naděje a očekávání. 

Adventem začíná nový liturgický rok, tentokrát začne cyklus B, při kterém se bude číst při liturgii Markovo evangelium doplněné evangeliem Janovým.

Adventní neděle

1. neděle adventní je zaměřená na Kristův druhý příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. První svíčka na adventním věnci je nazývána svíci proroků, neboť je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

2. neděle adventní představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Druhá adventní svíčka je nazývána svící betlémskou, neboť reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

3. neděle adventní je nazvaná také „Gaudete“ neboli radostná. Pojmenovaná je podle prvních slov úvodního verše mše svaté: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“ Radostná atmosféra z blížícího se Kristova příchodu může být vyjádřená při mši růžovou barvou, namísto obvyklé fialové, která pro advent je typická. Svíčka, zapalovaná tuto neděli, se nazývá svíci pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že období přípravy na Vánoce je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

4. neděle adventní představuje události, které již bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě, a je spojena s postavou Panny Marie. Svíčka, která se tuto neděli zapaluje, je nazývána svící andělskou a představuje mír a pokoj. 

Adventní věnec 

Symbolem adventu je adventní věnec, jehož historie sahá do 19. století, kdy ho poprvé v Hamburku vytvořil protestantský teolog Johannes H. Wichern. Kruhový tvar představuje Boží věčnost, jednotu, vzkříšení a věčný život a společenství. Zelené rostliny jsou symbolem života jako takového, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti.

Čtyři svíčky poukazují na čtyři týdny, které chybí do Vánoc. Světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.

Na první neděli adventní se věnce přinášejí do kostela před obětní stůl, kde je kněz požehná. Požehnaný adventní věnec rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné se znovu spojuje v jednotu. 

Jak prožít co nejlépe tuto dobu očekávání příchodu Spasitele? Nechte se inspirovat…

Křesťanské vánoce na webu

Přehledné informace, jak prožít advent a i Vánoce, získáte na webu křesťanské vánoce, který vznikl v roce 2007 v brněnské diecézi a postupně se rozšířil i do dalších míst České republiky. Projekt přibližuje nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanského adventu a Vánoc a najdete zde přehlednou nabídku programů adventního a vánočního času jednotlivých křesťanských farností a sborů.

Další inspiraci můžete najít na webu vánoce.vira.cz

Adventní karty

Centrum pro katechezi Olomouc připravilo v letošním roce jako doplněk k trhacímu adventnímu kalendáři Adventní karty, ale použít je můžete i samostatně. Tento program nabízí jednoduchou adventní duchovní obnovu a je tvořený tak, aby se jej mohla účastnit celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší.

Program má 4 etapy – podle 4 adventních týdnů – , kdy každá etapa vás posune dál v této obnově. Pro každý týden si vytisknete jeden plakátek, který s sebou nese jednu konkrétní výzvu do týdne a současně podává nástroj ke zpětné vazbě. Více informací a adventní karty najdete zde.

Přejeme požehnaný adventní čas!

(Zdroj: cirkev.cz, aktualizováno a zkráceno)