Rorátní mše sv. ve Vysokém Mýtě, každý čtvrtek s lucernami…

Foto: Eliška Blajdová

V době adventu je možné začít den s „roráty“. Jedná se o ranní mše svaté ke cti Panny Marie. Připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti. Začínají ještě za tmy a v některých kostelích jsou slaveny jen při svíčkách. Jejich název je odvozený od prvního slova písně, která se zde zpívá: „Rorate, coeli, despuper“, tj. „Rosu dejte, nebesa, shůry“. Rorátní mše svaté začínají známou vstupní antifonou „Ejhle, Hospodin přijde“, která pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364.

V kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě se v letošním roce budou ranní rorátní mše sv. konat třikrát týdně:

  • každé pondělí v 7.15
  • každé úterý v 6.15 (bez varhan)
  • každý čtvrtek v 7.15 (s lucernami, jen za svitu svíček)

Vzhledem k současné situaci se prosím na čtvrteční rorátní mše sv. nahlašujte Radce Blajdové. Děkujeme.

A jestliže se nemůžete na roráty dostavit, můžete se připojit prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.online nebo v mobilní aplikaci RORÁTY 2020, která je ke stažení na Google Play.

Každý den doby adventní se na ní objeví aktuální ranní pobožnost i možnost živého audiopřenosu z kostela v Dolním Němčí (v 7 hodin na cca 30 min). Každodenní ranní modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy a další modlitby, ale především tradiční adventní zpěvy.