Vzpomínka na vraclavského rodáka Mons. Jiřího Paďoura

11. prosince uplynulo pět let, co se odebral na věčnost vraclavský rodák a pozdější českobudějovický biskup Mons. JIŘÍ PAĎOUR.

Z místa jeho rodiště byl na pohřeb, který se konal v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše, vypraven autobus s poutníky, kteří ho chtěli na poslední cestě doprovodit. Připomeňme si jejich vzpomínky, které zazněly na zpáteční cestě:

Maruška Drdajová: Jirka byl člověk, s kterým jsme prožili kus svého dětství. Byl vysvěcený v roce 1975 a dva roky po svěcení byla moje mamka v Mariánských Lázních na léčení a Jirka tam měl svoje první kněžské působiště. Kostel byl plný lidí, šlo za ním hodně mladých lidí a on se nebál mluvit.  Maminka říkala: Já už tady nebudu, ale z Jirky bude velký člověk. Další historka se stala před pár lety, když jsem jela v zimě autem, dostala jsem smyk a ocitla se s autem na poli. Byla tma. A najednou se ke mně blížil nějaký člověk, měla jsem strach, ale byl to Jirka Paďour a říkal mi: To jsem rád, Maru, že se ti nic nestalo. Od té doby vím, že Jirka stojí nade mnou… Také vzpomínám na poslední setkání s ním na letošní pouti na Knířově (25.3.2015), kde říkal P. Kulhavému: Vy mě ještě přijdete vyprovodit. Budu na něj stále vzpomínat.

Ladislav Novák: Při jedné májové, kde jsem ministroval spolu s Jirkou a Jendou (Horčičkou), se nám stalo, že se zabouchly hlavní dveře do kostela. Jdou otevřít jenom zvenku. Jirka tehdy vymyslel plán, přistavili jsme máry a z kůru z okýnka jsme vylezli ven, abychom mohli kostel otevřít. Jiří mi také při práci dával výuku křesťanství. Říkal: Lidé se nejvíc bojí smrti. Ale my křesťané máme jednu výhodu – naději na vzkříšení. Pozemským životem by nic skončit nemělo.

Jan Horčička: Když jsme spolu jednou ministrovali, bylo to ještě čelem k hlavnímu oltáři, já jsem nesl misál a brkl jsem. A jak jsem byl drobný, Jiří mě chytil a nasměroval správným směrem.

Pavel Mistr: Když jsme na jaře chtěli pozvat otce biskupa Jiřího na Knířovskou pouť, tak se nám ze zdravotních důvodu omluvil. Ale když slyšel, že nám účast přislíbil i 94-letý P. Josef Kulhavý, tak to znovu přehodnotil a řekl: Když přijede P. Kulhavý, tak to já přijedu taky… A bylo to moc hezké setkání.

Fotografie z Knířovské pouti 25.3.2015, kdy Mons. Jiří Paďour naposledy navštívil naše farnosti: