Štědrý den s jesličkami

Na Štědrý den můžete navštívit tyto jesličky:

  • v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě: od 15.00 do 16.00 hod
  • v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově: od 14.00 do 16.00 hod
  • v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi: od 14.00 do 16.00 hod
  • v kostele sv. Martina v Zámrsku: od 14.00 do 15.00 hod

Od jesliček si budete moci odnést Betlémské světlo.