Cesty Páně P. Jiřího Mannla

Jako mladý ušel hrobníkovi z lopaty…

P. Jiří Mannl se narodil 21. května 1920 v Lukavici u Letohradu. Pocházel z věřící rodiny s dlouhou tradicí, jeho tatínek obdělával asi čtyři až pět hektarů půdy. Ve víře vyrůstal od mala, spolu se starším bratrem Václavem a mladší sestrou Růženou.

Pět let chodil do obecné školy v Lukavici a pak navštěvoval měšťanku v Letohradě. Po ní šel do učení ke strýci Hubálkovi, u kterého se vyučil strojním zámečníkem. Po vyučení pracoval dva roky, než ho přepadla vážná nemoc. Ještě nedávno vzpomínal na to, jak byl v 19 letech operován na tuberkulózní zánět pobřišnice (peritonitis TBC) a jak „ušel hrobníkovi z lopaty“. 

Toto onemocnění a začátek války překazily jeho sen stát se vojenským pilotem. Vzpomínal, jak létali na větroni a na kluzáku nad Kunčicemi. Zároveň se mu ale otevřela cesta k uskutečnění jeho druhého snu, tj. stát se knězem…

Na přímluvu Panny Marie byl propuštěn z nucených prací rok před koncem války

Na kněžství se začal připravovat již za druhé světové války. Začal studovat v Praze střední školu pro pracující, aby získal maturitu, tu si ale dodělal až po válce ve večerní škole v Žamberku, neboť v roce 1943 byl odveden a totálně nasazen do Reichu. V Berlíně-Teplhofu pracoval více než rok na nucených pracích. Jednoho dne se zranil na prstě a dostal dovolenou na rekonvalescenci, kterou využil ji k cestě do Schönstattu do centra mariánského hnutí. Po jeho návratu ho vrchní lékař od nemocenské pojišťovny necelý rok před koncem války, na základě nemoci prodělané v mládí a jistě na přímluvu Panny Marie, propustil domů.

Cesta ke kněžství trvala 50 let…

Po válce nastoupil k petrinům, aby se připravil na maturitu. Po roce z toho byl noviciát a v roce 1948 vstoupil do semináře v Českých Budějovicích, který byl ale v roce 1950 zrušen. V roce 1950 byl odveden k PTP na Moravu, kde strávil přes 3 roky jako levná pracovní síla především při stavění budov a jiných těžkých pracích.

Propuštěn byl na podzim 1953 a vrátil se domů, kde se staral o hospodářství, které po smrti otce v roce 1957 převzal a následně musel vstoupit do družstva, kde pracoval 11 let jako zootechnik a zároveň si v roce 1959 dodělal maturitu na večerní škole.

Do semináře se mohl vrátit až v roce 1968, kdy se situace trochu uklidnila. Jeho spolubratry v semináři v Litoměřicích byli např. také Dominik Duka a František Radkovský.

Vysvěcen na kněze byl ve svých 50 letech 27. června 1970 kardinálem Františkem Tomáškem, primici slavil v Lukavici.

Hospodář na vinici Páně…

Po primici nastoupil 1. července 1970 jako kaplan do Pardubic. Jeho prvním samostatným působištěm se stala od 1. srpna 1971 Rokytnice nad Jizerou, kde strávil 14 let. Na starosti měl i duchovní správu v Harrachově a Křížlicích.

1. srpna 1985 byl přeložen do farnosti Holice, kde nakonec strávil přes půlku svého kněžského života – 26 let. Věnoval se opravě kostela, a kromě Holic spravoval exurrendo Býšť, Vysoké Chvojno, krátce také Horní Jelení a až do roku 2007 Ostřetín. Od roku 1994 byl pověřen konáním kněžských funkcí v Horní Rovni a Uhersku. V roce 1995 byl jmenován farářem v Holicích a od roku 2007 zde působil jako výpomocný duchovní až do svého odchodu na trvalý odpočinek. V roce 2019 byl jmenován čestným občanem města Holic.

Do důchodu v 91 letech…

Od 1. září 2011 žil P. Jiří Mannl ve farnosti Vysoké Mýto u P. Pavla Mistra a jak řekl v květnovém rozhovoru: „Celkem jsem spojený tady s tím pobytem…“.

Měl blízko k spiritualitě Schönstattského hnutí a posledních 40 let vytvářel jednotu se spolubratry z Mariina hnutí Focolare.

P. Mannl rád četl, zajímal se o nové věci, v dětství se učil hrát na housle, na které si naposledy „zahrál“ na jaře loňského roku. Ještě v roce 2019 strávil Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích. V první vlně koronoaviru na jaře 2020 se pravidelně modlil ve večerním vysílání desátek růžence za ukončení pandemie, které nakonec sám podlehl…

P. Jiří Mannl má celkem osm neteří a synovců. Často za ním jezdila do Vysokého Mýta dcera jeho bratra Jana Chládková ze Žamberka, která se o strýčka často v době konání letního dětského tábora starala.

P. Jiří Mannl zemřel po krátké těžké nemoci dne 18. ledna 2021 na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů ve věku 100 let a nedožitých 8 měsíců zaopatřen svátostmi.

Velké poděkování patří P. Pavlovi Mistrovi, který byl P. Jiřímu Manlovi velkou oporou, poskytl mu na faře ve Vysokém Mýtě nový domov a doprovodil ho až na práh věčného života…+