24 hodin pro Pána

I v letošním roce se naše farnost připojí k iniciativě 24 hodin pro Pána, a to ve dnech 12.-13. března 2021

Nejsvětější svátost bude vystavena v kostele sv. Vavřince v pátek 12. března od 17.00, v 17.30 bude následovat mše sv. a po ní bude pokračovat adorace až do 20.00. V nočních hodinách se můžete připojit formou modlitebního řetězce z domova. V sobotu 13. března naváže na modlitební řetězec opět adorace a to od 9.00 až do 17.30.

Příležitost ke svátosti smíření bude v pátek od 17.00 do 17.30 a od 19.00 do 20.00 a dále v sobotu od 17.00 do 17.30.

Pokud se k této inciativě chcete připojit, podívejte se prosíme do tabulky, abyste zjistili, kde je volno, a poté nás kontaktujte, abychom vás zapsali. Děkujeme.

24 hodin pro Pána je iniciativou, která vznikla na podnět papeže Františka. Po celém světě jsou každoročně v pátek před 4. postní nedělí otevřeny některé kostely, které nabízejí možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Myšlenkou této celosvětové postní iniciativy 24 hodin pro Pána je, aby církev byla „především domem milosrdenství, kde může každý zakusit Boží lásku a radost z odpuštění,“  jak je uvedeno na webu Papežské rady pro novou evangelizaci, která byla papežem Františkem pověřena organizací.