Na Slavnost sv. Josefa začaly volby do nové pastorační rady

Volby do nové pastorační rady na volební období 2021-2025 probíhají od pátku 19.3.2021 do neděle 21.3.2021, vždy po skončení mše sv.

Jak volit?

Při východu z kostela se nahlásíte volební komisi, která zapíše do seznamu vaše jméno, příjmení a datum narození. Komise vám orazítkuje z druhé strany volební lístek, který vhodíte do volební urny. Na volebním lístku zakroužkujete pořadové číslo maximálně 4 kandidátů. Do pastorační rady budou zvolení 4 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Kdo může volit?

Právo volit má každý katolík starší 18 let příslušící do farnosti Vysoké Mýto. Pastorační rada dále upřesnila, že volit může ten, kdo pravidelně navštěvuje bohoslužby v kostele ve Vysokém Mýtě, případně bydlí ve Vysokém Mýtě a navštěvuje bohoslužby v ostatních kostelech z našeho obvodu.

Kdy se dozvíme výsledky?

Volební komise oznámí do 24.3.2021 výsledky zvoleným kandidátům. Oznámení výsledků voleb farnímu společenství proběhne v neděli 28.3.2021 a v neděli 4.4.2021, na Slavnost Zmrtvýchvstání, budou zvolení a jmenovaní kandidáti uvedeni do funkce složením slibu a současně jim budou předány podepsané dekrety o ustanovení za člena pastorační rady.

Přílohy