Deník.cz: Až si budoucí generace v sakristii přečtou, jak jsme žili při pandemii…

V sobotu 20. března 2021 vyšel v Orlickém deníku článek o naší farnosti. Píše se v něm nejen o uložení schránky s Pozdravem budoucím generacím 2021 v rekonstruované zákristii, ale také o dalších možných vzkazech, které mohou být v našem kostele uloženy, o P. Mannlovi či nově zrestaurovaném obraze od Petra Brandla…
Celý článek si můžete přečíst zde.