Fotogalerie z Knířovské pouti naruby

Foto: Eliška Blajdová

Ve čtvrtek 25. března na Slavnost Zvěstování Páně se uskutečnila Knířovská pouť, letos tzv. „naruby“. Začala modlitbou Anděl Páně v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově a pokračovala poutní cestou do Vysokého Mýta, kde byla slavena slavnostní mše sv.

Z historie Knířovských poutí

Knířov býval známým poutním místem již v době předbarokní. Kromě tradované pověsti, že kostel založil velký mariánský ctitel, první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, se pojí ke vzniku Knířova další legenda, zachovaná v písni ze 17. století, která zmiňuje zázračné určení místa, kde má stát kostel ke cti Panny Marie.

Poprvé se píše o farním kostele Zvěstování Panně Marii v Knířově v roce 1350. Po husitských válkách se stal filiálním kostelem vysokomýtského kostela. Právě z popudu vysokomýtského děkana došlo pak v roce 1729 k obnově Knířova jako poutního místa. Do Knířova začala přicházet procesí nejen z Mýta, ale i z dalekého okolí. Poutníci kráčeli do Knířova lipovou alejí, míjeli sochu sv. Josefa, sv. Vavřince až došli k soše Panny Marii Knířvské, které je dnes umístěna vedle zvonice ve Vysokém Mýtě.