Druhé Velikonoce v době covidové aneb jak je prožít v naší farnosti?

Letos prožijeme druhé Velikonoce v „době covidové“.  Vzhledem k tomu, že počet přítomných osob je omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby, prosíme vás, abyste nahlásili svoji účast na velikonočních obřadech a vybrali si následovně:

 • zúčastnit se buď mše sv. na Zelený čtvrtek či obřadů na Velký pátek a dále
 • zúčastnit se buď mše sv. na Bílou sobotu či neděli Zmrtvýchvstání.

Zapsat se můžete buď na seznamu u vchodu do kostela sv. Vavřince, či nám napište mail. Děkujeme za pochopení. Aktuální počet volných míst budeme na webu u jednotlivých obřadů aktualizovat. Velikonoční obřady můžete také sledovat na facebooku farnost Vysoké Mýto.

Kostel sv. Vavřince bude otevřen veřejnosti na Zelený čtvrtek od 18.30 do 20.00, na Velký pátek od 9.30 do 14.30 a na Bílou sobotu od 9.30 do 17.00. Farníky prosíme, aby se zapsali k bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu. Rozpis najdete v kostele u vchodu či zde. Děkujeme. Na Velký pátek bude kostel otevřen po mříž až do 19.00 a tak bude přístupný provizorní Boží hrob.

NEDĚLE 28. BŘEZNA 2021 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

 • 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
 • 08:45 – žehnání ratolestí v kostele sv. Vavřince – živý přenos na facebooku
 • 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 
                  ZA NEMOCNÉ, TRPÍCÍ A PRONÁSLEDOVANÉ
 • 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
 • 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)

ČTVRTEK 1. DUBNA 2021 – ZELENÝ ČTVRTEK – připomínka Ježíšovy poslední večeře

 • 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 
                 ZA ÚCTU K EUCHARISTII A ZA KNĚZE, KTEŘÍ PŮSOBILI V NAŠÍ FARNOSTI
 •                (počet volných míst: OBSAZENO)
 • 18:30-20:00 – bdění v Getsemanské zahradě v kostele sv. Vavřince – kostel otevřen pro veřejnost

PÁTEK 2. DUBNA 2021 – VELKÝ PÁTEK – připomínáme si ukřižování Pána Ježíše, DEN VELKÉHO PŮSTU

 • 09:00 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM
 • 09:30-14:30 – bdění v Getsemanské zahradě v kostele sv. Vavřince – kostel otevřen pro veřejnost
 • 14:30 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
 • 15:00 – Velkopáteční obřady v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku
 •                (počet volných míst: OBSAZENO)

SOBOTA 3. DUBNA 2021 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – VELIKONOČNÍ VIGILIE

 • 09:00 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM
 • 09:30-17:00 – bdění u Božího hrobu v kostele sv. Vavřince – kostel otevřen pro veřejnost
 • 20:00 –Velikonoční vigilie v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 
                  ZA POSÍLENÍ VÍRY V ŽIVOT VĚČNÝ
 •                 (počet volných míst: OBSAZENO)

NEDĚLE 4. DUBNA 2021 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • 07:30 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
 • 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 
                  ZA FARNOSTI S PROSBOU ZA UKONČENÍ PANDEMIE KORONAVIRU
 •                 (počet volných míst: OBSAZENO)
 • 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
 • 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)

PONDĚLÍ 5. DUBNA 2021 – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 • 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
 • 10:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)

Další podrobnosti k slavení Svatého týdne a Velikonoc najdete v ohláškách a informace ohledně letošních omezení zde.

Přejeme požehnané Velikonoce!

(PPM = P. Pavel Mistr)