Noc kostelů představí duchovní správce, kteří působili v naší farnosti

Již za necelé dva měsíce, v pátek 28. května 2021, se bude opět konat Noc kostelů, letos ve Vysokém Mýtě již po desáté.

Součástí programu v kostele sv. Vavřince bude připomenutí vysokomýtských duchovních správců, kteří spoluutvářeli dějinný příběh zdejší farnosti a byli jejími průvodci a ochránci. Osu takto pojaté historie vysokomýtské farnosti budou tvořit dobové portréty místních děkanů, doprovázené životními medailonky a řada drobností, které jsou s nimi spojeny – ať již se jedná o rukopisy, tištěné knihy z jejich majetku, liturgické textilie, fotografie a další. Některé z vystavených předmětů budou také na výstavu jen zapůjčeny, proto ji v úplnosti bude možné shlédnout během Noci kostelů a také o následující neděli. Portrétní galerie, představující důležité osobnosti z dějin vysokomýtské farnosti, zůstane vystavena až do konce září roku 2021. 

Chtěli bychom vyzvat vás farníky – pokud vlastníte některé předměty či památky na naše bývalé duchovní správce, zda byste se nám ozvali a mohli event. dané předměty na výstavu v rámci Noci kostelů zapůjčit. Děkujeme za spolupráci.