Loučíme se s panem Augustinem Andrlem

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 zemřel po delší nemoci pan PaedDr. Augustin Andrle, zakladatel plavecké školy a někdejší poslanec Parlamentu České republiky.

Za naše farnosti bychom mu rádi poděkovali především za jeho podporu a úsilí při celkové rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla ve Slatině, kterou pomohl uskutečnit spolu se svým synem Richardem a firmou First International Company s.r.o. Níže uvedené fotografie jsou připomínkou ze slavnostního žehnání zrekonstruovaného kostela dne 28.10.2014. Rád také podporoval Knířovskou pouť, pro kterou nechával tisknout pamětní obrázky.

Odpočívej v pokoji!