Streamovaný koncert v rámci Pardubického hudebního jara z kostela sv. Vavřince

Podívejte se v rámci festivalu Pardubické hudební jaro na koncert souboru Czech Brass, který se natáčel v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Czech Brass je sdružením špičkových českých hráčů na žesťové nástroje, umělecky ho vede trumpetista Marek Zvolánek, který je mezinárodně frekventovaným sólistou. Na trubky hrají Stanislav Masaryk a Ondřej Jurčeka, na pouzouny Lukáš Moťka a Stanislav Penk, na bastrombón Pavel Debef a na tubu Karel Malimánek.

PROGRAM:

Marc Antoine Charpentier (1643–1704): Te Deum – Prelude
Pavel Josef Vejvanovský (1640–1693): Sonata Vespertina, Sonata a 7
Georg Friedrich Händel (1685–1759): Mesiáš – Overtura
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Suita h moll – Badinerie, Orchestrální suita D dur – Air, Braniborský koncert F dur č. 2 – Allegro assai
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Requiem – Tuba mirum, Figarova svatba – Overtura,
Kouzelná flétna – árie Královny noci

Shlédnout ho můžete premiérově od neděle 18. dubna 2021 od 19.00 zde:

Foto z natáčení koncertu.