Fotogalerie z brigády na faře na Knířově

Foto: Radka Blajdová

Ve čtvrtek 6. května proběhla na faře a na farní zahradě na Knířově brigáda, do které se zapojila především mládež našich farností. Na zahradě jsou ořezané stromy, před faru se vytáhl kmen z pokáceného smrku, aby mohl být odvezen na pilu, zahrada je posekaná a shrabaná. Na faře jsme vyklidili společenskou místnost, kde již probíhá malování, a dále jsme vyklidili další nepotřebné věci, které byly odvezené na sběrný dvůr. Na závěr brigády jsme si dali opečené buřty.

Moc děkujeme všem, kteří se do této brigády zapojili a jsme rádi, že především mladí a děti z naší farnosti, mohli opět po dlouhém lock downu navázat kontakty… Věříme, že se nám podaří připravit knířovskou faru tak, aby mohla být v létě pronajímána a mohla se zde konat různá setkání i pro mladé a rodiny našich farností.