Program Noci kostelů 2021 ve Vysokém Mýtě

*Společná hraÚtěk Svaté Rodiny do Egypta“

Letošní rok byl vyhlášen Rokem rodiny, a proto propojí všechny kostely a modlitebny našeho města společná hra, při které budeme spolu s Josefem, Marií a malým Ježíškem překonávat různé překážky na cestě do Egypta. Poukážeme tak na hodnoty, které jsou pro chod rodiny důležité, zvláště v této době, kdy žijí rodiny ještě více natěsno. Cílem hry je uvědomit si, že všechny překážky v rodině můžete zdolat jen společnými silami a zájmem o druhého. „Vždyť jsme přeci rodina, musíme si pomáhat…“

Hra bude mít šest zastavení, které budou zaznamenány na mapě představující cestu do Egypta, na půdorysu centra Vysokého Mýta. Po splnění úkolu získá soutěžící samolepku s vyobrazením překážky. Hra končí splněním všech úkolů a úspěšným doputováním do cíle cesty. Odměnou za hru bude poukázka na zmrzlinu dle vlastního výběru, kterou si budete moci vyzvednout v kostele sv. Vavřince.

*Selfíčko se Svatou Rodinou a oslíkem 17.40-20.00

Svatá Rodina utíká s oslíkem do Egypta a setkat se ní budete moci ve Vysokém Mýtě mezi jednotlivými kostely a modlitebnami. Když se vám podaří, vyfotit si se Svatou Rodinou selfíčko, můžete si do kostela sv. Vavřince přijít pro speciální odměnu…

*Chrám sv. Vavřince 17.00-23.00

Celý večer:         výstava obrazů duchovních správců, kteří působili v naší farnosti od roku 1673, preludování na varhany

17.00-17.40        společné zahájení Noci kostelů, scénka „Útěk Svaté Rodiny do Egypta“, zahájení výstavy

17.40-20.00      zpřístupnění zvonu sv. Jiří, zvonu sv. Vavřince a kůru

17.40-21.30      „Truhlářská dílna sv. Josefa“

17.45-18.15        komentovaná prohlídka výstavy obrazů duchovních správců

19.00-19.30       komentovaná prohlídka výstavy obrazů duchovních správců

 

*Kostel Nejsvětější Trojice 18.00-22.30

Celý večer:          kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, meditační hudba

Kolem kostela bude vytvořena poušť – jako jedna z překážek, kterou Svatá Rodina musela překonat na cestě do Egypta. Na cestě se však mohla občerstvit u Jakobovy studny, kterou vy sami pomůžete naplnit vodou.

 

*Husův sbor 18.00-22.00

Celý večer:         prohlídka sboru, bramboráky, pivo

19.30                  koncert sboru Otakar

 

*Sbor Českobratrské církve evangelické 18.00-22.00

Celý večer:         prohlídka kostela a zajímavých dvou skříňových varhan, soutěžní hra pro děti dle počasí ve sborovém sále či na farské zahradě

 

*Sborový dům Církve bratrské 18.00-22.00

Celý večer:         prohlídka budovy, možnost meditace, ztišení, hry a soutěže pro děti, malé občerstvení

20.30                  večer chval se skupinou Naam

 

*Sbor Bratské jednoty baptistů 18.00-22.00

Celý večer:         připomenutí 95 let církve ve Vysokém Mýtě, komentovaná prohlídka, palačinky, káva, čaj