Jaká byla Noc kostelů 2021? Podívejte se…

Foto: Radka Blajdová

Maria s Josefem na útěku do Egypta

Hra, která propojila všechny křesťanské kostely a modlitebny našeho města, byla letos v duchu „Útěku Svaté Rodiny do Egypta„.  Kromě úvodní scénky, která tuto událost přiblížila, jste měli celý večer možnost se se Svatou Rodinou a oslíkem potkat ve městě a dokonce se s nimi i vyfotit. Hry se celkem zúčastnilo cca 130 dětí a rozdalo se 80 poukázek na zmrzlinu. Se sv. Josefem jste se mohli potkat také v truhlářské dílně, kde si děti mohly vyzkoušet práci s pilou, kladivem nebo i vrtačkou.

Návštěvnost Noci kostelů byla v letošním roce hojná – kostel sv. Vavřince navštívilo během večera 535 návštěvníků a kostel Nejsvětější Trojice 325. Odhadujeme cca 1.600 vstupů do všech křesťanských kostelů a modliteben ve Vysokém Mýtě.

Výstava přiblížila historii naší farnosti

V kostele sv. Vavřince nám pro letošní Noc kostelů připravily kurátorky Mgr. Jana Oppletová, Ph.D. a Mgr. Věra Slavíková, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci výstavu obrazů duchovní správců naší farnosti. Výstava obrazů a panelů s fotografiemi zde bude ke shlédnutí až do půlky září, zatímco některé vzácné exponáty byly ke shlédnutí pouze tento večer.

Poděkování patří Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě za zapůjčení vzácných exponátů, mezi kterými jistě vynikala kasule (z roku kolem 1500) s plastickými výšivkami a aplikacemi svatých. Z dalších liturgických oděvů jste z fondu farnosti mohli shlédnout dalmatiku a kasuli (z roku kolem 1750) či ornát, který dostal P. Josef Boček k 25. výročí kněžského svěcení v červnu roku 1970 od vysokomýtské farnosti. Zajímavostí byla také brašna sloužící pro uložení Eucharistie, kterou nosil kněz při návštěvách nemocných farníků (po 1800), naposledy používaná P. Josefem Bartolomějem Kulhavým v Knířově.

Poušť kolem kostela Nejsvětější Trojice

Svatá Rodina na útěku do Egypta musela na cestě zdolávat různá nebezpečí, mezi která jistě patřil přechod pouští. U kostela Nejsvětější Trojice byla vytvořena poušť a děti měly za úkol donést do Jákobovy studny vodu a zapamatovat si alespoň jeden biblický citát na téma poušť. Uvnitř kostela, který byl tradičně nasvícen svíčkami, mohli příchozí nalézt prostor ke ztišení a modlitbě.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní Noci kostelů a pomohli tak zabezpečit, abychom mohli kostel sv. Vavřince a Nejsvětější Trojice otevřít široké veřejnosti.  Děkujeme zvláště těm, kteří byli na Noci kostelů ve službě celý večer: Jiřině a Petrovi Smolákovým, kteří zajistili kostel Nejsvětější Trojice, Terezce Morávkové a Šimonovi Axmanovi, kteří jako Svatá Rodina s oslíkem projeli celé město, Honzovi Dvořákovi a Pavlovi Víškovi ml., kteří společně s P. Pavlem Mistrem vedli Truhlářkou dílnu u sv. Josefa, a Pavlovi Diblíkovi, který celý večer provázel návštěvníky sv. Vavřince svou hrou na varhany.

Dále děkujeme také vám, kdo jste nám zapůjčili či zaslali své fotografie, které připomínají duchovní správce, kteří v minulosti působili v naší farnosti.

Děkujeme Městu Vysoké Mýto za finanční podporu v rámci dotace, rodině Axmanově za zapůjčení oslíka, panu Grimovi z penziónu Jangelec za dopravu oslíka a pohřební službě Bouškovi za tisk průkazek do hry.