Prázdniny s malým oslíkem aneb Putování s Mojžíšem do země zaslíbené obrazem

Foto: Eliška Blajdová

Téma letošních Prázdnin s malým oslíkem bylo Putování s Mojžíšem do země zaslíbené. Na „břehu Nilu“ jsme si připomněli, jak byl Mojžíš vytažen faraónovou dcerou. V hořícím keři promluvil Hospodin k Mojžíšovi a dal mu za úkol vyvést izraelský lid z Egypta do země zaslíbené. Před odchodem jsme slavili Paschu a poté přešli suchou nohou přes “ Rákosové moře“. Na poušti k nám přilétly křepelky a mana a na „hoře Sinaj“ obdržel Mojžíš desky Desatera, zatímco nevěrní Izraelité tančili kolem zlatého telete… 

Oslíka Naďu jsme si přivedli pěšky z Dvořiště na Vranice, dále jsme uskutečnili putování „pouští“ přes tři zastávky s koupáním, oslík Naďa se účastnil každé ráno rozcvičky a na závěr nechybělo společné grilování a „večírek na seně“.

Kompletní fotogalerii najdete zde.