V zákristii sv. Vavřince bylo požehnáno nové sociální zařízení

Foto: Eliška Blajdová

Již několik let se na pastoračních radách diskutovalo o možnosti, vestavět do zákristie kostela sv. Vavřince sociální zařízení. Přípravné práce začaly již v roce 2017, kdy byly během rekonstrukce náměstí Otmara Vaňorného provedeny první výkopové práce pro kanalizaci a dále byl vykopán kanál pro optický kabel, který kostel propojil s farou. Konkrétní zahájení stavby v zákristii začalo ale až 15.2.2021.

Před zásypem stavební jámy uložil P. Pavel Mistr spolu s dalšími 10.3.2021 pod základy chrámu schránku se „Vzkazem pro budoucí generace“.

Návrh úpravy zákristie zhotovil projektant Jaromír Matura, stavbyvedoucím byl Ing. Luboš Svatoš, stavební dozor zajistil Ing. Stanislav Loskot. Na stavbě se podíleli tito řemeslníci: truhlář Zdenek Horák vyhotovil návrh dřevěné příčky, kterou následně zhotovil a upevnil Ladislav Šafránek. Instalatérské práce provedl Roman Baše, elektrické rozvody realizoval Stanislav Pecháček. Stavbu ale také neustále posouval vpřed P. Pavel Mistr.

Na stavbě se dále podílelo mnoho dobrovolníků z naší farnosti. Poděkovat bychom chtěli především Josefu Královi a Ladislavovi Jonášovi, kteří zajistili především zednické práce.

VYÚČTOVÁNÍ STAVBY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V ZÁKRISTII:

Architektonický návrh projektu Matura                               1 200 Kč                             

Archeologické práce v zákristii – Regionální muzeum       1 542 Kč

Stavební materiál a brigádník                                                 3 251 Kč

Výroba dřevěné zástěny, truhlářské práce, zámky          177 643 Kč

Dlažba a položení dlažby                                                         11 149 Kč

Vodoinstalační materiál a práce                                           24 643 Kč

Elektromateriál a práce                                                           13 327 Kč

Vymalování zákristie včetně barev                                         9 014,50 Kč

CELKEM                                                                               241 769,50 Kč

Královéhradecké biskupství slíbilo přispět částkou 50 000 Kč z Fondu solidarity. Dále jsme obdrželi z řad farníků finanční dary v celkové částce 69 500 Kč, tj. celkem jsou náklady pokryty ve výši 119 500 Kč. Rádi bychom poděkovali Anně Kalábové, Marii Severové, Jaroslavu Šenkovi, Anně Sehnalové, Řádu sv. Lazara, Vendule Schejbalové, Anně Novákové, Bohumile Feltlové, Drahomíře Kučerové, Marii Samkové, Jiřině Lněničkové, Evě Jetmarové, Boženě Vondráčkové a rodině Rohlíkových za jejich finanční příspěvky. Pokud chcete i vy podpořit toto dílo, případně restaurování maleb nad hlavním oltářem a čištění oltáře, vaše příspěvky jsou vítány, jak v hotovosti, tak formou zaslání na účet farnosti 1323452399/0800. Bohu díky!