Děti ze Světélka bojovaly na Knířově s Goliášem…

V pondělí 23. srpna 2021 se děti ze Světélka vydaly pěšky na tradiční pobyt na Knířově, který měl v letošním roce téma „David a Goliáš„. Na Knířově jsme využili nabídky místní školy a využili jejich hřiště.  V poledne se děti společně pomodlily modlitbu Anděl Páně v kostele Zvěstování Panně Marii a po obědě je čekaly různé hry v lese, kde si také připomněly a sami zahrály příběh o Davidovi, který porazil Goliáše. Jedním z dalších úkolů bylo namalovat vlastní „boj s Goliášem“, večer je čekalo opékání buřtů a „boj s Goliášem“. Díky všem, kteří se na organizaci tohoto programu podíleli.