Děti ze Světélka bojovaly na Knířově s Goliášem…

V pondělí 23. září 2021 se děti ze Světélka vydaly pěšky na tradiční pobyt na Knířově, který měl v letošním roce téma “David a Goliáš“. Na Knířově jsme využili nabídky místní školy a využili jejich hřiště.  V poledne se děti společně pomodlily modlitbu Anděl Páně v kostele Zvěstování Panně Marii a po obědě je čekaly různé hry v lese, kde si také připomněly a sami zahrály příběh o Davidovi, který porazil Goliáše. Jedním z dalších úkolů bylo namalovat vlastní “boj s Goliášem”, večer je čekalo opékání buřtů a “boj s Goliášem”. Díky všem, kteří se na organizaci tohoto programu podíleli.