Hlavním tématem pastorační rady byla realizace synody o synodalitě v naší farnosti

Foto: Jolana Morávková

Setkání pastorační rady proběhlo ve středu 20. října 2021.

NOVÉ BODY K JEDNÁNÍ:                                          

1) Synoda o synodalitě

PR se seznámila se synodou o synodalitě a zamýšlí se, jakým způsobem ji uchopit. Návrh vytvořit více diskuzních skupinek. Koordinátorem za farnost je Anežka Benešová.

Bližší informace najdete na odkazech:

https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/biskup-jan-zahajil-diecezni-cast-celosvetove-synody-11956

(3 „instruktážní“ videa s P. Prokopem Brožem)

https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/

(materiály ke stažení: Přípravný dokument, Vademecum, Brožura)

 

2) Varování před sektou Sinčchondži, s kterou jsme byli konfrontováni i v naší farnosti.

Možná si říkáte, že Vám by se to nemohlo stát, že byste samozřejmě hned poznal tyto sektářské prvky? Opak je pravdou, jejich metody jsou velmi rafinované; dokáží manipulovat tak dovedně, že to zpočátku vůbec nepoznáte. Tato sekta se dovedně přizpůsobuje člověku, kterého mají právě před sebou a mění svoje vystupování a chování podle reakcí oslovených. Setkal jsem se s více lidmi, kteří byli v nedávné době touto sektou osloveni. Vyzýváme vás k obezřetnosti při setkání s touto sektou. (z webu https://kapucini.cz/domains/kapucini.cz/index.php/2013-10-26-16-30-55/aktuality/1345-korejska-sekta-sincchondzi )

 

3) Dětský koutek v kostele

Oslovit farnost, zda souhlasí se zřízením dětského koutku v kostele sv. Vavřince. Jsou děti v našem kostele vítány? Je třeba najít střední cestu v rámci které by rodiny s malými dětmi pocítily, že samozřejmě ostatní chápou, že děti někdy zabrečí a jsou hlučnější. Na druhé straně se rodiče snaží zamezit extrémně hlučným projevům svých dětí. Pokusíme se vytvořit rezervovanou zónu pro rodiny a informovat o tom farnost.

 

4) Misijní neděle

Nabídnout k prodeji misijní výrobky, napéct buchty „misijní koláč“, bylinky, horký čaj (Jolana, Anežka – upečou buchty, Radka – čaj, obchůdek).

 

5) Červená středa 25.11.2021

17.00 mše sv. za lidi pronásledované pro víru v kostele sv. Vavřince

17.45 společná ekumenická modlitba za lidi pronásledované pro víru v kostele sv. Vavřince:

Přivítání, Evangelium, Modlitba, Vyjde se před kostel: píseň Krásný je vzduch, Řetěz lidských rukou kolem kostela – modlitba Otčenáš, dát před kostel panel s informacemi, připravit informační letáčky a rozdávat je.

 

6) Slavnostní zakončení restaurování oltáře

Ne 21.11.2021 (Slavnost Ježíše Krista Krále) – dětská mše sv., pozvat zástupce města

Zorganizovat větší úklid, termín ukončení restaurátorských prací nahlásí Pavel Mistr paní Severové.

 

7) Adventní duchovní obnova

Nabídka kurzu Filip realizovaný sdružením Koinonia Jan Křtitel. Je potřeba zjistit zájem ve farnosti již nyní, dříve, než bude kurz objednán. Upozornit na to, že je nutno absolvovat celou duchovní obnovu.

Kurz Filip je určen pro každého, kdo touží navázat nebo prohloubit osobní vztah s Bohem, a rovněž zakusit, že křesťanství není jen pouhý zaběhlý stereotyp, ale může být pro život každého z nás naprosto originální, a Boží mocí proměňovat každý den našeho života zvláštním a ojedinělým způsobem.

 

8) Adventní ekumenická bohoslužba slova

Čtvrtek 9.12.2021 v 18.00 u baptistů. Podpořme svoji účastí a účastí farníků.

 

9) Živý Betlém

Rádi budeme pokračovat v rámci ekumenické spolupráce, ale zrealizujeme i bez případné podpory ekumeny, vzhledem k tomu, že se jedná o dobře zaběhnutou tradici.

 

10) Půlnoční mše sv.

Oslovit ZUŠ, aby zahrála Rybovu vánoční mši sv., případně hledat řešení spolu s Anežkou Benešovou.

 

11) Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.-25.1.2022

Alianční týden modliteb 9. -16.1.2022 https://ea.cz/151/aliancni_tyden_modliteb_2022  

Zamyslet se nad tím, jak ho chceme v příštím roce prožít? -> zda udělat každý večer setkání v jedné církvi či pouze jedno setkání

 

12) Pastorace rodin

PR byla informována o aktivitách v rámci Roku rodiny. Doporučuje se zorganizovat setkání rodin nad připravenými videy (viz. odkaz níže).

https://www.rodiny.cz/

https://www.apha.cz/novinky/nenechte-si-ujit-videa-papeze-frantiska-k-roku-rodiny/ 10 videí k Roku rodiny – Amoris Laetitia

 

13) Osvětlení kostela

Bude provedena světelná zkouška v kostele sv. Vavřince, která napomůže k tomu, aby mohly do budoucna vyniknout krásy našeho kostela.

 

14) Zapojení dětí ve farnosti

Hledání způsobů, jak Sboreček oživit. Ohledně vybírání nedělní sbírky – zapojení ministrantů do sbírky se doporučuje.

 

15) Prodej pozemku v Pivovarské ul.

Informace ohledně záporného stanoviska Královéhradeckého biskupství k prodeji pozemku firmě pana Kindermannna. Farnost musí buď bojovat za prosazení prvotního záměru (tj. výstavba bytových jednotek ve spolupráci s firmou pana Kindermanna) nebo přijmout povinné vysoutěžení nejvyšší ceny nebo prodej v současné době neřešit.