Jak získat plnomocné odpustky v letošním roce?

Plnomocné odpustky

Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos opět prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Podmínkami jsou v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Odpustky spojené s návštěvou kostela

V pondělí 1. listopadu a v úterý 2. listopadu je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě 3 obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. V letošním roce je tato možnost rozšířena na kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.

Podmínkami jsou v daný den: návštěva kostela nebo kaple, modlitba Otčenáš, modlitba Věřím, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Odpustky na dálku

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

Mše sv. a modlitby za zemřelé ve Vysokém Mýtě

Pondělí 1.11.2021 Slavnost Všech svatých – 17.00 mše sv. v chrámu sv. Vavřince.

Úterý 2.11.2021 Vzpomínka na všechny zemřelé – 17.00 mše sv. v chrámu sv. Vavřince. Tato mše sv. bude obětována za všechny naše zemřelé.

Pátek 5.11.2021, 18.00-19.00 Nikodémova noc, ROZSVIŤME SVÍCI ZA NAŠE ZEMŘELÉ

Během večera budete mít možnost přijít do kostela sv. Vavřince, který bude osvětlen pouze svícemi. Při této příležitosti budete mít také možnost zapálit svíci před oltářem a vzpomenout na své zemřelé.

Sobota 6.11.2021, 15:00, hřbitov – Společná modlitba za zemřelé u hlavního kříže na hřbitově ve Vysokém Mýtě