Adventní duchovní obnova proběhne formou kurzu Filip – kurz byl zrušen

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli tuto adventní duchovní obnovu prozatím zrušit a bude přesunuta na pozdější dobu.

Termín: pátek 3.12. od 19.00 do 21.00 a v sobota 4.12. od 9.00 do 17.00 (v sobotu bude součástí kurzu společný oběd)

Místo konání: fara, případně kostel sv. Vavřince

Jak kurz probíhá: Kurz probíhá formou vyučování – čtení z Písma sv., samostatnou prací nad daným textem a diskuzí ve skupince. Kurz má svoji „dynamiku“, nejedná se pouze o přednášky, ale o osobní setkání s Ježíšem.

Co budete během kurzu potřebovat: Na kurz je potřeba vzít si vlastní Bibli, sešit a tužku. 

Vzhledem k tomu, že kurz Filip povedou dva lektoři z Plzně a dva z Kroměříže a je potřeba ho absolvovat celý (tj. celkem 10 hodin), prosíme vás, abyste se do neděle 14.11. nahlásili vy, kteří o tento kurz máte zájem. Zapsat se můžete na seznam na stolku v kostele či se nám můžete ohlásit na farní mail. Pokud nebude alespoň 10 zájemců z naší farnosti, kurz se neuskuteční. Během kurzu budou platit platná epidemiologická nařízení.

Kurz Filip vytvořil v roce 1990 zakladatel Koinonie Jan Křtitel, P. Ricardo Arganaraz, aby v členech své komunity obnovil zkušenost osobního setkání s Ježíšem. „I ty, stejně jako eunuch, potřebuješ setkání, které změní tvůj život. Otevři své srdce Pánu Ježíši a on tě naplní svým Duchem a ty se znovuzrodíš k novému životu. Tento kurz bude tvým ´Filipem´.“

Svědectví z kurzu Filip si můžete přečíst zde a také na stránkách Koinonie Jan Křtitel, která naposledy pořádala kurz Filip v Opočně.