Týden modliteb za mládež

Od 14. do 21. listopadu 2021 bude probíhat Týden modliteb za mládež.

Modlitba za mládež:

Bože, náš Otče,

děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi.

Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě.

Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať dovedou rozpoznat dobro a zlo.

Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit.

Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Pozvánka biskupa Tomáše Holuba k zapojení se do Týdnu modliteb za mládež: