Červená středa ve Vysokém Mýtě

Ve středu 25. listopadu 2021 se naše farnost opět připojila k aktivitě Červená středa, která chce upozornit na to, že náboženská svoboda není všude na světě takovou samozřejmostí. Více než 5,2 miliardy lidí (tj. 67% světové populace) žije v zemích, kde dochází k vážnému porušování náboženské svobody.

V České republice se Červená středa konala již po čtvrté a celkem se k ní připojilo více než 120 míst, kde se nasvítily objekty červeným světlem a konaly se bohoslužby, modlitební setkání nebo průvody s červenými svíčkami.

Ve Vysokém Mýtě byla nejprve v chrámu sv. Vavřince slavena mše sv. za lidi pronásledované pro víru. Na ni pak před kostelem navázala ekumenická bohoslužba slova, ke které se sešli křesťané všech 5 křesťanských církví přítomných v našem městě. Kostel sv. Vavřince byl nasvícen na červeno až do ranních hodin.