Rorátní mše sv. zahalila kostel do fialova…

Foto: Eliška Blajdová

Přinášíme fotografie z čtvrteční rorátní mše sv., která bude v době adventu začínat v kostele sv. Vavřince každý čtvrtek v 7.10 a bude probíhat za tmy jen při svitu svíček. U vchodu do kostela si můžete vypůjčit lucernu.